Ertus Ronus

Sa isang dako ng galaksiya ng Zaxuren kung saan tatlong bituin ang pinagmumulan ng grabidad para panghawakan ang dalawampu’t walong planeta na patuloy na umiinog sa sinasakupan nitong kapangyarihan ay may dalawang uri ng nilalang na nabubuhay: Ang mga Aureheias at ang mga Liyadron.

Ang mga Aureheias na nakatira sa silangang bahagi ng Zaxuren, sa planetang Aurahayon, na pinaliligiran ng mga interplanetaryong alikabok ay mga nilalang na mahilig sa sining at arte.

Samantala sa kanlurang bahagi ng nasabing galaksiya na pinalilibutan ng mga meteorang bato at nagyeyelong metano ay matatagpuan ang planetang Dronus, na may isandosenang satelayt, ay ang daigdig ng mga Liyadron na nabubuhay sa teknolohiya at komunikasyon.

At sa dalawampu’t walong planeta ng Zaxuren ay ang namumukod tanging planeta ng Ertus– ang tanging buntala ng galaksiya na mayroong limitadong tubig, hangin oxiheno, at halaman. At ang planeta ring ito ang magsisilbing dahilan ng limang henerasyong digmaan sa pagitan ng dalawang lahi na naninirahan sa galaksiya ng Zaxuren. Isang giyera na gigimbal sa bawat sulok ng pulutong ng mga bituin sa nasabing parte ng kalawakan. Isang labanan na sisira sa mga planetang Meltis, Ruwaka, at Epitolur. Ito ang digmaan na susubok sa kadakilaan ng dalawang lahi.

Dahil mula nang maipatupad ang “Sangsinukob na Batas” sa pagitan ng Aure at Dronus ay napagkasunduan na ng kanilang mga sinaunang ninuno na walang sinuman ang maaaring mangahas na magnakaw ng tubig sa planeta ng Ertus. At nasabi sa kasunduan na hindi kailanman maaaring galawin ang likas na yaman ng nasabing planeta maliban sa nag-iisang rason– na maaari lamang gamitin ang kapangyarihan ng tubig para pigilin ang Tagtuyot Mula sa Tatlong Pangunahing Tala ng Zaxuren na nagma-materyalise lamang sa tuwing ika-isandaan at isang beses na pag-ikot ng Kometa ng Blint mula sa Bituin ng Rune.

Ang Tagtuyot Tuwing ika-Isandaan at Isa ay ang kinatatakutang likas na kababalaghan na nagpapadanas nang malubhang pagkaubos ng likido mula sa dalawampu’t walong planeta. Tila mayroong Itim na Butas na nagmamateryalisa at humihigop sa bawat patak ng tubig sa buong galaksiya ng Zaxuren– at ang mga nahigop na likido ay ipinupunta sa dako pa roon na hindi kayang tanawin ng teknolohiya ng Liyadron.

Ngunit may nag-iisang planeta na nagtataglay ng balansiya upang iresiklo ang likas na tubig nito mula sa lupa patungong atmospera at ibinabalik muli sa lupa sa pamamagitan ng ulan– at ito ang planeta ng Ertus…

…at dahil dito ay malaki ang pasasalamat ng dalawang lipi sa nasabing planeta. 

Limitado ang likas na yaman ng Planetang Ertus kung kaya ay iginagalang ang kasunduan na ito para sa kaligtasan ng dalawang lahi. Ang batas na ito ang dahilan ng matiwasay na buhay sa galaksiya ng Zaxuren.

 

Ngunit hindi naglaon ay may kinaharap na problema ang angkan ng mga Aureheias. Nang dapuan ng karamdaman ang kanilang nag-iisang prinsesa, na may kakayahan magpagaling ng kahit anong sakit sa kahit sinong nilalang bukod sa kanyang sarili, ay napag-alaman ng mga taga-Aure na tanging ang Tubig lamang ng planetang Ertus ang makapagpapagaling sa karamdaman ng kanilang prinsesa.

Kung kasalanan man na iligtas ng mga Aureheias ang buhay ng kanilang prinsesa ay humihingi sila ng tawad sa tatlong Tala ng kanilang galaksiya: ang Rune, ang Demis, at ang Frio. Ngunit nabuo pa rin ang makasariling pagpa-plano ng mga taga-Aure kapalit ng buhay ng kanilang Prinsesa.

Isang gabi habang ang kometa ng Blint ay katatapos lamang sa ika-limampu’t limang beses na pagdaan nito sa Rune, ikatlong Tala ng galaksiya, ay isinakatuparan ng mga Aureheias ang kanilang balak na nakawin ang ikatlong bahagi ng tubig sa Planetang Ertus. Batid man na magdudulot ito ng imbalansiya sa init ng panahon at paglubha ng Tagtuyot sa darating na Ika-Isandaan at Isa, ay ipinagpatuloy pa rin ng mga Aure ang kanilang plano para sa kaligtasan ng nag-iisa nilang prinsesa.

Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakalkula ng mga Liyadron ang ibinabalak ng mga Aureheias. Salamat sa kanilang matataas na uri ng teknolohiya na nagbabantay sa planetang Ertus at sa kanilang sasakyang panghimpapawid ay nakarating sila sa takdang oras upang pigilan ang mga Aureheias.

Dito magsisimula ang digmaan na magsisilbing kamatayan ng maraming nilalang sa galaksiya ng Zaxuren.

~Ang mga Aureheias na lumalaban sa ngalan ng Buhay
at ang mga Liyadron na papatay sa ngalan ng Batas.

Bakit Madilim ang Kalangitan sa Pagsapit ng Gabi

Isipin mo ha~ kung ang kalawakan ay walang hanggan at ang mga bituin ay nagkalat sa bawat dako ng unibers, nararapat lamang na maliwanag ang kalangitan sa tuwing sasapit ang tagdilim.  Yung tipong magmumukhang binudburan ng diyamante ang langit na may pagkakaiba sa liwanag ng tanghaling tapat.  (Teka, tinatagalog ko yung sinusulat ko at di pa tapos. Wag OA. Mehehe.)

If the universe is infinite and the stars are just scattered everywhere the cosmos, then the luminous matter around the space and the universe should completely light up the dark sky of the night. It should have been like the morning sky but with hues differentiation of luminosity and sparks and spots. Moreover, light should have enough time to reach our planet considering the age of the Earth, of the Stars around us, and of the Universe.

If the universe is too old and the stars live up to millions of years and light travels at the speed humans can’t comprehend, then the photons lurking the universe should have reached our galaxy right from this very moment. And for that matter, we should have been enjoying the vast Christmas light offered by plasmas of each celestial being a couple of light years away from us.

And there should have been no dark night sky. Tonight should be a different one because I believe otherwise.

Of course, I am wrong, yet again. And thanks to Tony Darnell.

Stardust

By Fauxx

In ships, they would turn off the lights at night on the bridge, the place where the captain navigates. That’s why the whole place is usually dark. Being a young boy then, I thought, “Why would anybody turn the lights off and grope in the dark while you navigate a huge ship?”

Is that faith?

Not really. But I learned that one of the reasons is for the crew to see other ships ahead with their lights, or the lighthouses, so they know how far away the land is. The darker it becomes, the brighter the lights.

The clearer it is to know where the ship is and where it is going.

There is a nugget of wisdom from that. Especially when you are cruising in the darkest moments of your journey.

Also, If you ever find yourself in a ship at night time, go to that dark place and try to look up. On a cloudless sky, you will see stars. It is vastly different from the stars and the sky we have in the city. The city has gone too bright and it kills the light of the faintest of stars.

At sea, these specks of light, the brightest and the less conspicuous, literally twinkle; and are literally innumerable. At that moment the twinkling star concept comes out of the metaphor of books and hallmark cards and you realize their meaning.

Somehow you would begin to understand why people in the ancient times marvel at the celestial sky. This is one of the reason why I enjoy travelling by sea and maybe the reason still why people then didn’t need a TV.

Do you know that even though light travels at the fastest immeasurable speed humans have speculated, it would still take millions of years for the light of the nearest stars to reach our planet?

Think about it, even if one star changes from supernova to white dwarf, (feel free to correct my literal astronomical lapses) it would take many years for us to see it. The very stars that we may be looking at right now may have been long gone many million years ago… they are just bright phantoms of their glorious shining moments.

And technically, when we gaze up, we are looking back in time.

Time.

Short of being true or otherwise, I dread the upcoming days.

I do not intend to go back in time, but I do want it to freeze… even for a moment. And breathe in each second. Maybe make something out of them, like what people did with the stars. Map out my own constellations from the stars of distant past memories and moments. And maybe take a souvenir from each.

Everything was made beautiful. Fearfully and wonderfully made, one way or another.

—–

Stardust originated from stars like a souvenir from what they might have been before. But in the end, gathering stardust is still gathering dust.

—–

The guy who illegally owned the name Fauxx is the author of the unpublished psychograph. He sprinkles courage to other players when playing Bluff, a card game. While I am the literary editor of our Filipino newspaper back in high school, Fauxx is one of the editors in our English Newspaper 😀

No One can See the Beginning of Time

“Have you ever lost someone you love and wanted one more conversation, one more chance to make up for the time when you thought they would be here forever? If so, then you know you can go your whole life collecting days, and none will outweigh the one you wish you had back. What if you got it back?” – shared to me by my cousin who is reading “For One More Day” by Mitch Albom.

 

No one can see the beginning of time: that is the universal law.

I’ll be the biggest fan of someone who will be faithful in investing his time and money just to invent a time machine. Anyone who has the reverie in discovering the secrets of warpholes and portkeys and realms of the unknown just to correct his mistake from the past.

But to time travel and to play the game of the Gods in maneuvering destiny, verve and space is not a ground zero anymore. It would be an offense to go reverse time. It would be a crime to travel the future.

But if I can, then I will. I’ll control the world through my hands. I will draw the history and conduct the future of how I want it to be. I will travel flipside and backside time.

And if all these for the price of death, it’s okay with me.

I will risk.
I will risk for someone.


Ow, I discern what you desire to utter?

**Life is influence by the laws of the universe.