Diuata

Minsan noong siya’y labing-pitong taong gulang ay nagawi siya sa isang parte ng gubat na tila kakaiba sa lahat ng gubat na kanya nang napuntahan. Ang gubat kung saan ang mga halaman ay nakagagalaw at ang Tubig Lawa ay pinamamahayan ng mga kakaibang nilalang. Ang lugar kung saan ang naglalakihang pitak na bato ay lumulutang at ang daloy ng hangin ay may dala-dalang mga espiritu’t kalul’wa. Dito rin sa parteng ito ng gubat makikita ang mga punong nagsasayawan na pinuputakti ng mga alitaptap at paniking nakikipag-unahan sa bilis ng pagbabagong anyo ng sinag-araw.

***

Sa paghahanap ko ng daan upang makalabas ng kagubatan ay nakita kita sa isang sitwasyon na ipinagbabawal ng moral ng aking isipan. Ikaw ay lumusong sa kristal na batis upang makita ko ang kabuuan ng iyong katawan. Kusang sumasabay sa iyong galaw ang nagliliparang dahon. Ang ulap sa kalangitan ay tumatakip sa bawat pagtahak ng iyong nilalakaran. Dahil saan ka man magpunta ay hindi ka masikatan ng haring araw sapagkat sumusunod sa iyo ang mga ulap na tila ay iyong alagang tagak.

Sinundan kita hanggang sa pusod ng kagubatan at sa bawat hakbang mo ay napapatanong ako kung isa ka ba talagang diwata? Diwata ng ilog? Ng ulap? O isang diwata na lagalag? Anuman ang iyong kasagutan ay nais kong humingi ng kapatawaran dahil sa aking kamangmangan.  Gayunpaman, mas pinaniniwalaan ko na isa kang diwata na magliligaw sa akin dito sa kakahuyan.

Patuloy kitang sinundan hindi dahil ako ay ginamitan mo ng haraya–kundi dahil hindi kayang kalabanin ng aking puso na mapalagpas ang oportunidad na makilala ka. Dahil kung hindi kita makikilala ngayon ay hindi na kita makikilala pang muli sa natitirang oras ng aking buhay.

Ang mga ganitong pangyayari ay nagbibigay sa akin ng ligalig sapagkat ang pagsunod sa iyo ay nangangahulugan ng isang kapahamakan.  At ang gubat ay puno ng leon, reptilya, at ahas na handa akong salakayin bilang kanilang tanghalian. 

Kung sakali lamang na ako ay nagkakamali sa iyong masamang balakin, may huli sana akong katanungan aking Lambana. Kung iibig ka sa isang tulad ko, isasakripisyo mo ba ang iyong mahika kapalit ng pagiging isang mortal?

Advertisements

4 thoughts on “Diuata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s