Ertus Ronus

Sa isang dako ng galaksiya ng Zaxuren kung saan tatlong bituin ang pinagmumulan ng grabidad para panghawakan ang dalawampu’t walong planeta na patuloy na umiinog sa sinasakupan nitong kapangyarihan ay may dalawang uri ng nilalang na nabubuhay: Ang mga Aureheias at ang mga Liyadron.

Ang mga Aureheias na nakatira sa silangang bahagi ng Zaxuren, sa planetang Aurahayon, na pinaliligiran ng mga interplanetaryong alikabok ay mga nilalang na mahilig sa sining at arte.

Samantala sa kanlurang bahagi ng nasabing galaksiya na pinalilibutan ng mga meteorang bato at nagyeyelong metano ay matatagpuan ang planetang Dronus, na may isandosenang satelayt, ay ang daigdig ng mga Liyadron na nabubuhay sa teknolohiya at komunikasyon.

At sa dalawampu’t walong planeta ng Zaxuren ay ang namumukod tanging planeta ng Ertus– ang tanging buntala ng galaksiya na mayroong limitadong tubig, hangin oxiheno, at halaman. At ang planeta ring ito ang magsisilbing dahilan ng limang henerasyong digmaan sa pagitan ng dalawang lahi na naninirahan sa galaksiya ng Zaxuren. Isang giyera na gigimbal sa bawat sulok ng pulutong ng mga bituin sa nasabing parte ng kalawakan. Isang labanan na sisira sa mga planetang Meltis, Ruwaka, at Epitolur. Ito ang digmaan na susubok sa kadakilaan ng dalawang lahi.

Dahil mula nang maipatupad ang “Sangsinukob na Batas” sa pagitan ng Aure at Dronus ay napagkasunduan na ng kanilang mga sinaunang ninuno na walang sinuman ang maaaring mangahas na magnakaw ng tubig sa planeta ng Ertus. At nasabi sa kasunduan na hindi kailanman maaaring galawin ang likas na yaman ng nasabing planeta maliban sa nag-iisang rason– na maaari lamang gamitin ang kapangyarihan ng tubig para pigilin ang Tagtuyot Mula sa Tatlong Pangunahing Tala ng Zaxuren na nagma-materyalise lamang sa tuwing ika-isandaan at isang beses na pag-ikot ng Kometa ng Blint mula sa Bituin ng Rune.

Ang Tagtuyot Tuwing ika-Isandaan at Isa ay ang kinatatakutang likas na kababalaghan na nagpapadanas nang malubhang pagkaubos ng likido mula sa dalawampu’t walong planeta. Tila mayroong Itim na Butas na nagmamateryalisa at humihigop sa bawat patak ng tubig sa buong galaksiya ng Zaxuren– at ang mga nahigop na likido ay ipinupunta sa dako pa roon na hindi kayang tanawin ng teknolohiya ng Liyadron.

Ngunit may nag-iisang planeta na nagtataglay ng balansiya upang iresiklo ang likas na tubig nito mula sa lupa patungong atmospera at ibinabalik muli sa lupa sa pamamagitan ng ulan– at ito ang planeta ng Ertus…

…at dahil dito ay malaki ang pasasalamat ng dalawang lipi sa nasabing planeta. 

Limitado ang likas na yaman ng Planetang Ertus kung kaya ay iginagalang ang kasunduan na ito para sa kaligtasan ng dalawang lahi. Ang batas na ito ang dahilan ng matiwasay na buhay sa galaksiya ng Zaxuren.

 

Ngunit hindi naglaon ay may kinaharap na problema ang angkan ng mga Aureheias. Nang dapuan ng karamdaman ang kanilang nag-iisang prinsesa, na may kakayahan magpagaling ng kahit anong sakit sa kahit sinong nilalang bukod sa kanyang sarili, ay napag-alaman ng mga taga-Aure na tanging ang Tubig lamang ng planetang Ertus ang makapagpapagaling sa karamdaman ng kanilang prinsesa.

Kung kasalanan man na iligtas ng mga Aureheias ang buhay ng kanilang prinsesa ay humihingi sila ng tawad sa tatlong Tala ng kanilang galaksiya: ang Rune, ang Demis, at ang Frio. Ngunit nabuo pa rin ang makasariling pagpa-plano ng mga taga-Aure kapalit ng buhay ng kanilang Prinsesa.

Isang gabi habang ang kometa ng Blint ay katatapos lamang sa ika-limampu’t limang beses na pagdaan nito sa Rune, ikatlong Tala ng galaksiya, ay isinakatuparan ng mga Aureheias ang kanilang balak na nakawin ang ikatlong bahagi ng tubig sa Planetang Ertus. Batid man na magdudulot ito ng imbalansiya sa init ng panahon at paglubha ng Tagtuyot sa darating na Ika-Isandaan at Isa, ay ipinagpatuloy pa rin ng mga Aure ang kanilang plano para sa kaligtasan ng nag-iisa nilang prinsesa.

Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakalkula ng mga Liyadron ang ibinabalak ng mga Aureheias. Salamat sa kanilang matataas na uri ng teknolohiya na nagbabantay sa planetang Ertus at sa kanilang sasakyang panghimpapawid ay nakarating sila sa takdang oras upang pigilan ang mga Aureheias.

Dito magsisimula ang digmaan na magsisilbing kamatayan ng maraming nilalang sa galaksiya ng Zaxuren.

~Ang mga Aureheias na lumalaban sa ngalan ng Buhay
at ang mga Liyadron na papatay sa ngalan ng Batas.